+46-8-514 306 76 info@smartbalancing.com

VÅRA PRODUKTER

Injusteringsinstrument FÖR balansering av värme- och kylsystem

Smart Balancing

Hydronisk Balansering

Med PFM Flex kommer du att upptäcka ett antal fördelar jämfört med traditionella instrument, såsom:

Ett gränssnitt som är lätt att använda, steg för steg. Alla de vanligaste ventil märkena finns med i data basen, nya ventil tillverkare kan enkelt läggas till.

Rörlighet – trådlös anslutning till mätsensor. En sensor kan kommunicera med flera handterminaler. Mätning av två ventiler kan göras samtidigt av en person med en handterminal och två sensorer. Grafisk balansera och on-line log. Skapa injusterings rapporter från sparade ventil avläsningar. Vår ambition är att skapa ett snabbt och enkelt arbetsflöde där resultatet, dokumentation och injusteringsrapport finns på plats när du är klar vid objektet.

Ett bra sätt att strömlinjeforma arbetsflödet är att skapa ett injusterings projekt. Objektets ritningar och dokumentation innehåller information om ventilernas beräknade börvärden.

Mobilitet   Användarvänlighet   Standardisering   Flexibilitet

Enkel installation                                           Snabbare fakturering

Ökad produktivitet                                        Ökade intäkter

Minskad administration                               Bättre dokumentation

Effektivare arbetsflöde                                  Ökad användarvänlighet

 

Hydronisk Balansering

Hydronisk Balansering Bildspel

Dokumentet Hydronisk Balansering innehåller en metodik för proportionell balansering som använder Lambda värden, uppmätt värde/design värde i procent av design värdet. Uppmätt värde, inmatat design värde och Lambda värde presenteras på Applikations program Flex 2 & Flex 4 mätmeny.

 

 

 

 

 

Smart Balancing

Proportionell Balanserings Metod 

 • Med två Mätsensorer och kommunikation över flera våningsplan i en byggnad blir balanseringen snabbare och lättare att utföra.

 

För-inställning metod

 

 •  Installatören ställer in ventilernas flöde baserat på beräknad förinställning från VVS ingenjörerna. Några provmätningar och justeringar görs. Systemets hydrauliska beteende avviker alltid från beräknade design värden. Följaktligen kommer denna metod inte att ge ett optimalt resultat.

 

 Proportionell metod

 

 •  Alla korrekta fungerande arbetsmetoder för att balansera värme & kyl system är baserade på Proportionell Metod. Alla terminalenheter, grenar och stigare balanseras till samma andel eller förhållande av design flödet. När det totala flödet justeras vid pumpen, kommer alla enheter att ha rätt flöde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Balancing

Mätvärdes LOG över långa avstånd

 

 • Mätvärdes Log över dygn / vecka på en bärbar dator går att presentera på en smartphone över långa avstånd.
 •  Den kombinerade DP & Temperatur-enheten (DPT) möjliggör Effekt- och Energimätning, temperatur och DT-logg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Balancing

Två Sensor mätning & LOG över långa avstånd

 

 • Med två terminaler, smartphone och bärbar dator är det möjligt att visa båda ventilmätningarna på mobilens skärm.
 •  Log mätningar över dygn / vecka på en bärbar dator går att presentera på en smartphone över långa avstånd.
 •  Den kombinerade DP & Temperatur-enheten (DPT) möjliggör Effekt- och energimätning, temperatur och DT-logg.

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Smart Balancing

  Långa avstånd & Multi Sensor användning

   

  • Så länge som sensorerna befinner sig inom Bluetooth sändarens räckvidd kan två sensorer visas med Split Screen Multi Window på en Smartphone / Surfplatta.