+46-8-514 306 76 info@smartbalancing.com

Smart balancing utvecklar och marknadsför

UTRUSTNING FÖR INJUSTERING AV VÄRME- & KYLSYSTEM

Minskad Energianvändning & Ökad Komfort

Produkter

Instrument som täcker alla upptänkliga behov av balansering av värme- och kylsystem.

Trådlöst

Vårt nya instrument PFM FLEX har förbättrad ergonomi och väger endast en tredjedel av sin föregångare.

Arbetsflöden

Arbetsflödet är nu ännu enklare eftersom PFM FLEX kan kommunicera direkt med din laptop såväl som med din mobila handenhet.

MINSKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN MED SOLAR TRACKER

Reducera energiförbrukningen & öka komforten med bättre injusterade system

Berätta för oss om era flöden och vi hjälper er att optimera dem!

N

Smart Balancing är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför utrustning för injustering av värme- och kylsystem.

N

PFM Flex nya mätväska är mindre och mer kompakt jämfört med tidigare produkter. Lägre vikt, längre räckvidd på Bluetooth kommunikationen, ökad batterikapacitet och användartid.

N

PFM Flex har nya funktioner, du kan samtidigt kommunicera med flera Sensorer, fler än två om om behovet föreligger. Samtidigt som du mäter kan du lägga upp grafer med on-line log av tryck, flöde, temperatur, effekt och energi.

N

En genomförd Log sparas som ett bild dokument. PFM Flex 4 har som tillbehör två stycken DPT prober för samtidig mätning av DP och temperatur.

N

Injustering är en av de effektivaste metoderna att reducera energianvändningen hos fastigheter. Energibesparing vid 10 & 17 % minskning och energipriset 1 kr/kWh

N

Fastighetsbestånd med 250 000 kvm – Årlig bespraring 3,5 – 6 miljoner kronor 

N

Fastihetsbestånd med 700 000 kvm – Årlig besparing 8 – 15 miljoner kronor 

N

Fastighetsbestång med 2 550 000 kvm – Årlig besparing 30 – 50 miljoner kronor 

OPTIMERA ERA SYSTEM

VI ERBJUDER HÖGKVALITATIVA PODUKTER

För minimering av energiförbrukning, optimering av komfort och produktion av förnyelsebar energi.

 

Spara Pengar

Installation

Fri konsultation

Kvalificerat team