+46-8-514 306 76 info@smartbalancing.com

Appar & Program

Injusteringsinstrument FÖR balansering av värme- och kylsystem

Smart Balancing

Appar & Program

Flex 2 – Standard Balanserings program

Grafisk och numerisk presentation, användarvänlig och lätt att förstå. Fri nedladdning på Google Play.

Flex 4 – Professionellt Balanserings program

Projekthantering vid stora driftsprojekt, On-line LOG-kapacitet, Energi- och energipresentation.

Fri nedladdning på Google Play.

 Flex 4 – Professionellt Balanserings program

För Windows Operativ System.

PC Suite – administrations program

För Windows Operativ System.

Flex 2 Balanserings program

Flex 2 – Standard Balanserings program för Android Operativ

 • Ventilbiblioteket innehåller statiska och dynamiska ventiler.
 • Mätningarna presenteras numeriskt och grafiskt.
 • Mätning av Flöde, differenstryck, statisk/systemtryck, två temperaturpunkter och en omgivande temperatur.
 • Designflöde som ingångsvariabel.
 • Lambda – värdepresentation, uppmätt flöde / designflöde i %.
 • Spara mätningar som Fristående mätvärden, under ett gemensamt objektnamn eller Direkt till en Excel-balanseringsrapport i en Smartphone eller Surfplatta.
 • Direktrapporten kan redigeras i mobilen / surfplattan, delas, skickas med e-post eller lagras i en Moln-funktion.

Balanseringsrapporteringen är i princip klar när fältoperatören lämnar den injusterade fastigheten / objektet.

 

Flex 4 Balanserings program

Flex 4 – Professionellt Balanserings program för Android Operativ.

 

 • Projekthanteringsfunktion för stora driftsprojekt, On-line LOG och Grafisk visningskapacitet, Effekt och Energi presentation.
 •  Projekt skapas i PC Suite Valve Browser-programmet och synkroniseras sedan till Flex 4-programmet.
 •  Split Screen Multi Window-presentation av Flex 4 & Flex 2-kombinationen.

 

Flex 4 Balanserings program för PC

Flex 4 – Professionellt Balanserings program för Microsoft Windows Operativ.

 

 • Inkludera alla Flex 4 Android-funktioner, Projekthantering vid stora injusteringsprojekt, On-line LOG-kapacitet, Effekt och Energi presentation.
 •  Multi Window presentation av flera sensorer, med sensorerna i funktion och visning på en bärbar dator skärm.
 •  Projekt skapas i PC Suite Valve Browser-programmet och synkroniseras sedan till Flex 4-programmet.

 

 

PC Suite

PC Suite Valve Browser – Administration & Projekt design program for Windows Operativ System.

 • Ett projekt skapas genom att använda PC Suite Valve Browser-programmet och in data från projektets VVS ritningar.
 • En Excel-rapportmall skapas automatiskt och det färdiga projektet med ventildata och börvärden synkroniseras till Flex 4-programmet på en smartphone / surfplatta eller bärbar dator.

PC Suite

PC Suite Report Viewer – Administrations program för Windows Operativ System.

 

 • Projekt, ventilmätningar och rapporter administreras och presenteras i PC Suite Report Viewer-programmet.
 •  Mätningen synkroniseras tillbaka från Flex 4-programmet till PC Suite Report Viewer-programmet och öppnas som en komplett Excel Balanserings Rapport.

 

 

PC Suite

PC Suite Report Viewer – Administrations program för Windows Operativ System.

 

 • Projekt, Rapporter, skärmklipp och lagring av mätata