+46-8-514 306 76 info@smartbalancing.com

VÅRA PRODUKTER

Injusteringsinstrument FÖR balansering av värme- och kylsystem

Smart Balancing

Produkter

Utrustning

Mätväska
Mätväska med två Sensorer

Nedladdning

Flex 2 – Standard Balanserings program för Android Operativ

Flex 4 – Professionellt Balanserings program för Android Operativ

Flex 4 – Professionellt Balanserings program för Windows Operativ

PC Suite – Administrations program för Windows Operativ

Tillbehör

Industriell Smartphone med Android Operative

DPT – kombinerad DP & Temperatur probe

Extra Flex Mätsensor

Smart Balancing

Terminaler 

Smarta telefoner & Surfplattor med Operativsystemet Andriod 

 

Smart Balancing injusteringsprogram fungerar på Android Terminaler med Operativsystemet från 2.3 och uppåt.

Näthandeln m.fl. erbjuder ett stort antal olika modeller av Smartphones och Surfplattor, även vatten och damm tåliga terminaler.

De flesta moderna Android terminaler har en användningstid som ligger över 10 timmar vid praktisk användning som njusteringsterminal.

 

Injusteringsprogrammen kan laddas ned direkt i mobilen, surfplattan via Google Play eller Smart Balancing nedladdnings sida för Appar.

Injusteringsprogrammen för Android lyfter användarvänligheten till en ny nivå, de är mycket enkla att förstå och hantera. Med speciellt en surfplatta kan ritningar,

projekt, injusteringsprotokoll, mätningar mm för olika fastigheter och projekt förvaras i t ex ett Dropbox, Onedrive konto.

Smartbalancing säljer som tillbehör en industrianpassad Smart telefon.

Smartphone