+46-8-514 306 76 info@smartbalancing.com

VÅRA PRODUKTER

Injusteringsinstrument FÖR balansering av värme- och kylsystem

Smart Balancing

Mätväska

Mätväska

• Mätsensor
• USB kabel
• Laddare för Mätsensor
• Mätslang x 2
• Mätnål x 2
• Insexnycklar
• Användarmanual
• Kalibreringsprotokoll
• USB minne med Balance mjukvara
• Bärväska

 Tillval

 • Temperaturgivare
• Kabelkommunikation
• Användning av flera Mätsensorer

Mätområden

-Totalt tryck: max 2500kPa
-Differenstryck: 0-1000kPa Tillval: 0-2000kPa
-Statiskt tryck: <1000kPa Tillval: <2000kPa
-Omgivnings temp T0: -10°C – +40°C
-System temp T1: -30°C – +120°C
-System temp T2: -30°C – +120°C

Mätavvikelser

-Differenstryck: <0,1% av fullt mätutslag
-Flöde: som för Differenstryck + ventilavvikelse
-Temperatur: <0,2°C

Batteri kapacitet, drifts- och laddningstider.

Handterminal:
-Batteri kapacitet: 1200mAh. Tillval: 3900mAh
-Driftstid: 8 timmar, kontinuerligt Tillval: 24 timmar
-Laddningstid: 1,4 timmar

Mätsensor:
-Batteri kapacitet: 6600mAh
-Driftstid: 35 timmar kontinuerligt
-Laddningstid: >90% 4 timmar

 Instrumentets omgivningstemp.

-Under drift och laddning: 0°C – +40°C
-Lagring: -20°C – +60°C

Fuktighet

Omgivande luftfuktighet max 90%RH

Vikt

-Mätsensor: 540gr
-Komplett instrument i väska: 2,8kg

 Blåtandsräckvidd vid fri sikt.

>200m. >500m med antenn (tillval)

IP-klass

Mätsensor: IP65