+46-8-514 306 76 info@smartbalancing.com

ENERGIBESPARING & ÖKAD KOMFORT

INJUSTERING AV VÄRME & KYLSYSTEM

Hydronisk Balansering

Så här upptäcker du system i obalans

 

 • Det tar lång tid innan samtliga rum når rätt temperatur vid uppstart efter natt eller helgsänkning.
 • Energiförbrukningen blir onormalt hög.
 • Hyresgäster klagar på att det är för varmt eller kallt.

Riktvärden för energibesparing

Beroende på systemets status kan energianvändningen minskas med 10 – 30 %

 • Värmesystem: 10 – 15 %
 • Kylsystem:       15 – 20 %

 • En grad över 20 C ökar värmekostnaden med 5 – 8 %
 • En grad under 23 C ökar kylkostnaden med 15 – 20 %

 

Energisparprojekt

I februari 2008 startade SABO ett initiativ med fokus på att minska energiförbrukningen med 20% under perioden 2008 – 2016.

För hela perioden 2008 – 2016 så reducerade de 105 fastighetsbolagen med cirka 400 000 lägenheter förbrukningen från 153 kWh per kvm & år till 127 kWh per kvm & år, cirka 17 %.

 

 • Sammanlagt under de nio åren sparades 4,7 TWh energi.
 • Slutresultatet blev en besparing om 0,84 TWh per år, (839 GWh per år) dvs. över 800 miljoner kronor per år.
 • Totalt fram till idag cirka 8,1 TWh, vilket motsvarar en besparing om cirka 8 miljarder kronor.

Bolagen har listat sina mest lönsamma åtgärder;

 • Injustering av värme och ventilation system, och sänka medeltemperaturen över fastigheten
 • Installera värmepumpar
 • Justera drifttider och styrning av fläktar
 • Återvinning av ventilationsvärme
 • Tilläggsisolering, väggar, vind & tak
 • El effektivisering, belysning, tvättstugor mm

 

 

Fastighetsbestånd

Energibesparingen hos ett fastighetsbestånd beror på en rad förutsättningar t ex rådande status (kWh/kvm, år), priset på energi och reduktionens omfattning. Diagrammet ger en approximativ bild av vad som kan åstadkommas i form av årlig besparing.

Vid ett energipris: 1 kr / kWh 

Fastighetsbestånd med 250 000 kvm – Årlig bespraring 3,5 – 6 miljoner kronor

Fastighetsbestånd med 700 000 kvm – Årlig besparing 8 – 15 miljoner kronor

Fastighetsbestånd med 2 550 000 kvm – Årlig besparing 30 – 50 miljoner kronor

 

 

Balanserings Metoder

Alla stora system innehåller en viss grad av komplexitet, när flödet justeras i en balanseringsventil, kommer tryckfallet att förändras i ventiler och rör, vilket påverkar differenstrycket över balanseringsventilerna på andra ställen i systemet. När flödet justeras på en ventil i en gren, kommer flödet i andra ventiler som redan har justerats också att förändras.

Det finns behov av en robust metod, ett arbetsschema.

Statiska ventiler – Hydronisk Balansering av system

Dynamiska ventiler – Hydronisk Balansering av ventiler

 

 

Proportionell metod

Alla korrekta arbetsmetoder för att balansera ett system är baserade på en Proportionell Metod. Alla terminalenheter, grenar och stigare balanseras till samma andel eller förhållande av det beräknade flödet. När det totala flödet justeras vid pumpen, kommer alla enheter att ha rätt flöde.

 

 

 

Balansering med Proportionell Metod

Proportionell injustering är ett arbetsschema om hur mätningarna ett flödessystem skall genomföras. Metodiken bygger på att några få steg vid mätningen förflyttas i en repetitiv loop.

Arbetet kan genomföras betydligt effektivare om två mätsensorer används, en sensor vid referensventilen och en sensor som förflyttas mellan terminal ventilerna.

 

Google Play

Apparna Flex 2 och Flex 4 finns som fri nedladdning på Google Play. Respektive App kan göras mot varsin sensor, samtidigt på samma Smartphone eller surfplatta.

Flex 2 – standard balanserings program

Flex 4 – professionellt balanseringsprogram 

Överföring av Appar & Program

Appar och Program kan överföras via en nedladdnings-länk eller USB minne. Om en program installation genomförs denna väg är det viktigt att kontrollera Smartphone/Surfplattans behörighet att överföra filer och om Operativsystemet kräver en pin-kod (0000) för att Bluetooth kommunikationen skall fungera.

Instruktioner om installationer, pin kod och behörighet.

Kontakta info@smartbalancing.com för att erhålla nedladdningslänkar.

PC Suite och Flex 4 för Windows
PC Suite är ett Windows program för presentation och förvaring av mätdata, vidare ingår en programdel för att projektera anläggningar där projektet sedan överförs till en Smartphone eller Surfplatta. PC Suite finns för nedladdning på det USB minne som medföljer varje mätväska. Både Flex 4 för Windows och PC Suite finns för nedladdning på USB minnet som medföljer en Dubbelväska.
Kontakta SmartBalancing för separat överföring av Flex 4 för Windows via en nedladdningslänk. 
Spara mätningar

Mätningar sparas genom en “Direkt Rapport” funktion, vilket innebär att de sparade mätningarna succesivt bygger upp en Excel Injusteringsrapport i Smartphone eller surfplatta. Injusteringsrapporten kan  Öppnas, editeras samt Delas via email, molnfunktioner, social medier mm.

Microsoft Office för Android finns som fri nedladdning på Google Play. 

Om Spara mätning får ett felmeddelande så kontrollera “Behörighet”; Inställningar / Appar Flex 2 & 4 / Behörighet / Tillåt hantering av alla filer

Instruktioner om Direkt Rapport, Dynamiska Ventiler, Överföring av filer och DPT.