+46-8-514 306 76 info@smartbalancing.com

ENERGIBESPARING & ÖKAD KOMFORT

INJUSTERING AV VÄRME & KYLSYSTEM

Hydronisk Balansering

Så här upptäcker du system i obalans

 

 • Det tar lång tid innan samtliga rum når rätt temperatur vid uppstart efter natt eller helgsänkning.
 • Energiförbrukningen blir onormalt hög.
 • Hyresgäster klagar på att det är för varmt eller kallt.

Riktvärden för energibesparing

Beroende på systemets status kan energianvändningen minskas med 10 – 30 %

 • Värmesystem: 10 – 15 %
 • Kylsystem:       15 – 20 %

 • En grad över 20 C ökar värmekostnaden med 5 – 8 %
 • En grad under 23 C ökar kylkostnaden med 15 – 20 %

 

 

Ökad komfort & minskad energianvändning

 • Reglersystemen kräver att värme- och kylsystemet är korrekt inställt.
 • I balanserade system kan anläggningen fungera optimalt och leverera rätt effekt till varje rum

 

Hur dimensionerar man ett solkraftverk för ett hushåll?

Av den solenergi som strålar in på våra breddgrader kommer endast en liten del under vinterhalvåret – den tid då hushållet förbrukar den största delen av årets totala energibehov. Att dimensionera en solanläggning efter vintersol och vinterförbrukning är inte realistiskt. Ett solkraftverk på våra breddgrader dimensioneras bäst så att den utnyttjar solen maximalt under sommarhalvåret och täcker den förbrukning som sker då.

 

Solar Tracker + Värmepump

Energianvändningen varierar över året och det innebär att kostnaderna är högre på vintern än på sommaren. I din elräkning kan du se beräknad årlig energianvändning, du kan även se den förbrukning som fakturerats det senaste året. I tabellen nedan kan du se hur elanvändningen normalt kan variera per månad, med varierande elkostnader som följd.

Hur just dina kostnader kommer att förändras över året beror på hur fördelningen mellan fasta och rörliga priskomponenter ser ut för dig och de vanor du har som påverkar din energianvändning.

Förbrukningen för en normalvilla är cirka 6 250 kWh över den soliga delen av året och elkostnaden cirka 9 000 kronor.

 

 

 

Elkostnaden per kWh under 2018

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån för första halvåret 2018 var elkostnaden i genomsnitt 145 öre per kilowattimme om förbrukningen överstiger 15.000 kWh/år. Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter. Många villor har i år en totalkostnad för el som är ca 1,4 kr per kilowattimme (kWh).

 

Variationer över året

Energianvändningen varierar över året och det innebär att kostnaderna är högre på vintern än på sommaren. I din elräkning kan du se beräknad årlig energianvändning, du kan även se den förbrukning som fakturerats det senaste året. I tabellen nedan kan du se hur elanvändningen normalt kan variera per månad, med varierande elkostnader som följd.

Hur just dina kostnader kommer att förändras över året beror på hur fördelningen mellan fasta och rörliga priskomponenter ser ut för dig och de vanor du har som påverkar din energianvändning.

För perioden April till September handlar det om 5000-10 000 kWh.

 

Heliomotion PV-2

Ett högeffektivt solföljande kraftverk med ett flexibelt ramverk som kan hålla två solpaneler. Monteras fritt stående med den inkluderade stödpelaren. Passande för installation vid sommarstuga eller bostadshus och kan placeras upp till 100 meter från bostaden. För kunder som vill ha en liten paketlösning som producerar deras egen förnyelsebara energi.

 

 • Hittar själv solens position med GPS.
 • Följer solen i två plan med bara en motor.
 • Roterar 180 grader längs horisonten, 20-70 grader vertikalt.
 • Låg energiförbrukning och pålitlig funktion

Modell 1: PV-2M

 • Nominell effekt: 600 watt
 • Paneler: 2 x Maysun 300W
 • Elproduction: 700-1350 kWh/år

Modell 2: PV-2

Utan solpaneler. För de som vill använda andra paneler.

 

Heliomotion PV-3

Ett högeffektivt solföljande kraftverk med ett flexibelt ramverk som kan hålla tre solpaneler. Monteras fritt stående med den inkluderade stödpelaren. Passande för installation vid sommarstuga eller bostadshus och kan placeras upp till 100 meter från bostaden. För kunder som vill ha en lite större paketlösning som producerar deras egen förnyelsebara energi.

 

 • Hittar själv solens position med GPS.
 • Följer solen i två plan med bara en motor.
 • Roterar 180 grader längs horisonten, 20-70 grader vertikalt.
 • Låg energiförbrukning och pålitlig funktion.

Modell 1: PV-3M

Nominell effekt: 900 watt
Paneler: 3 x Maysun 300W
Elproduktion: 1050-2000 kWh/år

 

Modell 2: PV-3

Utan solpaneler. För de som vill använda andra paneler.

PV3 Heliomotion Manual Sv
Pv 3 Monteringsanv Assembly Sv
Informationsblad Pv 3m Datasheet Sv

Heliomotion PV-4

Ett högeffektivt solföljande kraftverk med ett flexibelt ramverk som kan hålla två solpaneler. Monteras fritt stående med den inkluderade stödpelaren. Passande för installation vid bostadshus och kan placeras upp till 100 meter från bostaden.

 

 • Hittar själv solens position med GPS.
 • Följer solen i två plan med bara en motor.
 • Roterar 180 grader längs horisonten, 20-70 grader vertikalt.
 • Låg energiförbrukning och pålitlig funktion

Modell 1: PV-4M

 • Nominell effekt: 1200 watt
 • Paneler: 4 x Maysun 300W
 • Elproduktion: 1400-2700 kWh/år

Modell 2: PV-4

 • Utan solpaneler. För de som vill använda andra paneler.

PV4 Manual Heliomotion Manual Sv
Monteringsguide Pv 4 Assembly Sv
Informationsblad PV4 Pv 4m Datasheet Sv

Heliomotion PV-6

Ett högeffektivt solföljar-kraftverk med ramverk stort nog för sex solpaneler. Tillverkat för att placeras fritt med den medföljande stolpen.  Passande för att installeras vid egnahemshus, placering upp till 100 meter bort.

 

 • Använder GPS för att automatiskt hitta solens position.
 • Följer solen i två led med en motor.
 • Roterar 180 grader längs horisonten, 20-70 grader vertikalt.
 • Låg energikonsumtion och pålitlig funktion.

Modell 1: PV-6M

 • Nominell effekt: 1800 watt
 • Paneler: 6 x Maysun 300W
 • Elproduktion: 2100-4000 kWh/år

 

Modell 2: PV-6

 • Utan solpaneler. För de som vill använda andra paneler.

PV6 Manual Heliomotion Manual Sv
Monterinsguide PV6 Pv 6 Assembly Sv
PV6 Info Blad Pv 6m Datasheet Sv

Solpanel

Maysun paneler ger en bra balans mellan hög effekt och lågt pris.

Modell: Maysun Solar

 • Nominell effekt: 300 watt
 • Modul effektivitet: 18.4%
 • Vikt: 18 kg
 • Dimensioner: 1640 x 992 x 35 mm

Nätbunden mikroinverter

En nätbunden inverter konverterar DC spänningen från solpanelerna till 240V växelspänning som finns i husets eluttag. Invertern är kopplad till elnätet. Den lokalt producerade energin minskar behovet att köpa elektricitet och överskottet matas ut på elnätet. Som mikroproducent behöver du ett avtal med din elleverantör.

 • Modell: Kaideng WVC-600
 • Typ: 1-fas nätbunden mikroinverter
 • Kapacitet: 2 paneler på vardera 300 Watt
Hur följer Heliomotion solen?

Solföljaren har en integrerad GPS-modul som ger tid, datum, latitud och longitud. Med denna information beräknar solföljaren var solen befinner sig för att kunna följa den.

Hur mycket ökar produktionen av att följa solen?

Genom att följa solen ökar produktionen med 25-60% per år, jämfört med en stationär panel som är riktad mot söder med ideal höjdvinkel. Energiökningen är beroende av latituden där anläggningen befinner sig, från +25% vid ekvatorn, till +40% i Tyskland och +50% i Skandinavien. Produktionsökningen från att följa solen är som minst vid midvinter och som mest vid midsommar. Den extra energin från att följa solen kommer in på morgon och eftermiddag, vilket bättre matchar elkonsumtionen för bostadshus relativt med takpanelers produktion.

Hur får en solföljaren sin ström?

Solföljaren drivs med 24 VDC som tas antingen via en bifogad 24 VDC transformator eller genom att anläggningen i batterikopplade system ansluts till dessa batterin. Den tillåtna spänningen kan variera mellan 10-29 VDC. Medelströmförbrukningen är 0.4 watt (1.2 kWh/år).

Hur mycket vindlast klarar en Solar Tracker?
Den största anläggningen PV-6 är gjord för att motstå vindar på uppåt 30 m/s (67 mph). Om vinden förväntas överstiga detta bör panelerna läggas horisontellt för att minska vindlasten tills stormen passerat. Detta för att minska slitage. Anläggningar i fält har klarat vindbyar på uppåt 42 m/s, men vi rekommenderar inte installationer där vindstyrkor bortom 30 m/s är vanligt förekommande.
Hur påverkar snö en Solar Tracker?

Snö faller vanligen av panelerna när de står i en brant vinkel i morgon och eftermiddagsläge. Blöt snö kommer dock bygga upp lager på panelerna som tillslut hindrar anläggningen från att kunna röra sig pågrund av tyngden. Likaså kan anläggningen stoppas upp om snöhöjden i dess bana överstiger 0.6 meter. När anläggningen känner av att den inte kan förflytta sig så lägger den sig i pausläge i tre timmar innan den försöker igen. Vår rekommendation är att antingen hålla snön borta runt anläggningen eller att stänga av solföljaren under långa snöperioder

Hur påverkar torka en Solar Tracker?
I torra regioner kan panelerna behöva rengöras för att hålla borta uppbyggnad av damm och sand. I regioner med regn så är panelerna vanligen självrengörande och behöver ingen manuell rengöring.
Finns det inställningar på solföljaren?

Solföljaren är konstruerad för att fungera utan omkonfiguration. För serviceändamål kan verktyget Heliocom användas för att kommunicera med solföljaren. Starta verktyget på en Windows laptop och anslut den till USB-terminalen på solföljarens kretskort med hjälp av en USB-kabel (Typ-A Hane till Type-A Hane). En beskrivning av verktyget finns tillgänglig Heliocom Manual.

Hur lång är garantin?

Solföljaren är konstruerad i syfte att klara sig lika länge som solpanelerna den bär upp, vilket vanligen är 25-40 år. Det finns inte några delar som uttryckligen behöver service efter någon tidsperiod, men i utsatta lägen kan vissa delar behöva bytas om slitage uppkommer. Gratis reservdelar ges normalt under 3 år. Garantivillkoren kan läsas på sista sidan av manualen.

Hur långt bort kan en Solar Tracker placeras?

En anläggning kan placeras upp till 100 meter bort från huset dit den är ansluten. Kabelarean kan justeras för att hålla överföringsförlusterna låga. Vi använder vanligen 2.5mm2 ledare för avstånd upp till 40 meter och 6mm2 för avstånd upp till 100 meter.

Nätbundet system eller batterisystem?

Vanligen rekommenderar vi nätbundna system när nätström finns tillgänglig. Det medför lägst kostnad och 100% utnyttjande av en producerade solenergin. Överskottsenergi säljs ut på elnätet.

Batterisystem används i första hand när nätström inte finns att tillgå. De kan även användas för att få backupström vid strömavbrott eller för att öka den mängd solenergi som används inom byggnaden. Notera att vanliga batterisystem inte säljer ut överskotts el utan kastar bort den när batterina är fulla. Ett sådant batterisystem bör därför kombineras med dagliga laster, såsom värmepump eller elbil, som ser till att batterina inte förblir fulla.

Hur mycket batterikapacitet behövs för ett off-grid system?

Då batterier är kostsamma är lagringskapaciteten en viktig fråga. Vi erbjuder LiFePO4 litiumbatterin som standard pågrund av deras många fördelar jämfört med blybatterin. Utöver flera andra fördelar tillåter dessa batterin 100% utnyttjande av kapaciteten utan att skada batteriet, av vilken anledning man vanligen likställer 1 kWh LiFePO4 med 2 kWh GEL blybatteri.

För backupändamål och stugor utan tillgång till fast elnät rekommenderar vi minst 2.5 kWh LiFePO4 batterikapacitet (2st 12.8V x 100Ah batterin). Det innebär att med fulladdade batterin kan du även utan sol exempelvis förbruka upp till 2500 watt i 1 timme eller 1000 watt i 2.5 timmar innan kapaciteten är förbrukad. Större behov kombineras vanligen med en större anläggning och en större batteribank. Vanligen rekommenderar vi 2.5 kWh för PV-2/3M, 5 kWh för PV-4M och 10 kWh för PV-6M. Detta möjliggör lagring av ungefär en halv dagsskörd solenergi.

Vilken batterityp ska jag använda?
Vi rekommenderar LiFePO4 batterin. De är extremt hållbara och kan lagra 5 gånger mer energi under sin livslängd än premium blybatterin av GEL typ. Deras förmåga att utnyttja 100% av den lagrade energin medför att 1 kWh LiFePO4 är kapacitetsmässigt jämförbart med 2 kWh blybatterin. Utöver dessa fördelar gentemot GEL så väger LiFePO4 60% mindre per kWh, har 50% mindre volum, betydligt högre verkningsgrad samt långsammare självurladdning.
Vad är ljudnivån på anläggningen?

Mikroinverterarna saknar fläktar och är ljudlösa. Solstationerna för batterisystem har progressiva fläktar som ökar med belastningen. De bör därför placeras någonstans där fläktarna inte stör, såsom i ett garage.

Solföljaren är i princip ljudlös. Den kan på nära håll höras som en avlägsen cicada med ungefär sju minuters mellanrum när solföljaren uppdaterar sin position.

Kan termiska solfångare monteras på solföljaren?

Ja. Dock har vi övergått till att i första hand fokusera på elektriska anläggningar, då efterfrågan varit betydligt större. Men om det efterfrågas kan vi även tillhandahålla termiska system under modellbeteckningarna TC-1000 och TC-2000 (TC för termisk kollektor).

Vad inkluderas i paketet?

Se produktsidan för en beskrivning över paketen. När du beställer en Heliomotion kan du ange vad dit paket ska innehålla. Vi tillverkar anläggningar för både nätbundna och batteribundna system i olika storlekar. Paketen kan vara med eller utan paneler och inverterare.

Kan en Heliomotion installeras på taket?

Vi rekommenderar fritt stående markinstallationer, för att underlätta installation och service. Vi avråder från takinstallationer, speciellt på lutande tak.

Vad händer vid strömavbrott?

Med ett nätbundet system så avbryts produktionen tills strömmen kommer tillbaka och inverterarna får en sinusvåg att arbeta mot. Ett batterisystem arbetar oberoende av elnätet och kommer fortsätta producera även vid strömavbrott.

Hur använder jag strömmen från en solstation?

En batteribunden solstation upprättar sitt eget elnät som är skilt från det regionala elnätet. För att använda denna ström behöver en elektriker koppla strömmen antingen till nya eluttag eller till befintliga uttag via husets proppskåp.

Notera att 1-fas strömmen som en solstation genererar inte kan kombineras med faser från det regionala elnätet för att driva 3-fas laster då de inte är synkroniserade. För att driva 3-fas laster från batterin behövs 3 st solstationer som tillsammans ger en synkroniserad 3-fas.

Vad är livslängden på batterierna?

LiFePO4 batterin är extremt hållbara och har en designlivslängd på 20 år. Varje laddning/urladdningscykel minskar maxkapaciteten på ett batteri, mer så desto djupare cykeln är. Efter 2000 cykler som är 100% djupa, 3000 cykler 75% djupa, eller 5000 cykler som är 50% djupa, så har ett LiFePO4 batteri tappat 20% av maxkapaciteten, vilket kallas en servicelivslängd.

När kapaciteten fallit bortom vad du accepterar är det dags att byta batterina, vanligen efter två servicelivslängder har förbrukats. Så om medelcykeln per dag är 75% djup så kan batteriet anses vara förbrukat efter 6000 cykler eller 16.4 år.